Jiří Wolker

      i.        Životopis a tvorba


      „Básník jenž miloval svět a pro spravedlnost jeho šel se bít.“


      pochádza z bohatej rodiny; skoro začína písať


      ochorel však na TBC a zomrel, keď mal 24 rokov


      zbierka Svatý Kopeček – spomienky na detstvo, zbierka Těžká hodina – vyjadruje lásku k veciam i ľuďom; sociálne balady, v ktorých nadviazal na Erbena a Nerudu – hľadá príčiny zla a verí v lásku

    ii.        Dielo – básne

a)
      
báseň Těžká hodina


        bojí sa toho, čo ho v živote čaká – chce sa stať „chlapom“, chce zmeniť svet, chce niečo lepšie


        chce dospieť – uvedomuje si, že život to nie je len zábava a krásne veci – má strach a obavy

b)
      
báseň Balada o nenarozeném dítěti


        príbeh mladých ľudí čakajúcich dieťatko, ale rozhodnú sa dať si ho vziať, pretože sa boja, že príde do sveta biedy


        ťažké rozhodovanie – nádej tu však je, ale láska je poznačená krutým realizmom, biedou


        kvôli biede ľudia nemôžu mať deti – problém interrupcie – sklamanie vo vzťahu dvoch ľudí „Já nejsem žena, jó, já jsem hrob!“


        verí, že napriek biede, ľudia privedú deti na svet


        kontrast: silná láska dvoch ľudí: „Láska je žena a muž, láska je chleba a núž.“

c)
       
báseň Nemocný


        vonku všetko žije, ale choroba bráni žiť s ľuďmi za oknom – odlučuje ho


        veľmi túži byť zdravý – chce odísť


        nech pozrie kamkoľvek, všade je choroba a s ňou smrť


        život odchádza: „Ó, tího choroby…je tebou obklopen a v sobě strašne sám!“

d)
      
báseň U rőentgenu


        r. odkrýva taje duše a tela ako šifrovaný dopis


        určuje, či sa niekto narodil pre šťastie, alebo pre bolesť


        ťažký život chudáka – zničené pľúca, zdravie =>nie je ten šťastný – musí zomrieť


        chce deti, manželku, rodinu – chce milovať – jeho srdce však nesie už en smrť – nedokáže to


        nešťastie a nenávisť človeka bez budúcnosti – smútok a strach – žiadne ilúzie a žiadna nádej

 iii.
       
Vzťah k téze


      Wolker veľmi mladý ochorel na tuberkulózu, čo ho odsúdilo na neustálu izoláciu v sanatóriách a liečebňach


      fyzicky labilný – nestretával sa s ľuďmi – nemohol


      prvotná veselá poézia sa mení na poéziu s motívom neodvratnej smrti – sprevádza ho stále


      TBC ho obrala o všetko


      strata nádeje – uvedomuje si hlboké problémy medzi ľuďmi