Porovnanie autorov

 

J.C.Hronský
J.P.Sartre
A.Camus
J.Wolker
Jozef Mak
slovenský sedliak
Paul Hilbert, Pablo Ibbieta
intelektuál
Cottard
intelektuál
Oran
mesto – intel.
sám autor
nedobrovoľné odcudzenie – dar osudu – nemé ústa
dobrovoľné odcudzenie – sami sa vyčleňujú
dobrovoľné odcudzenie
nedobrovoľné odcudzenie – morová karant.
nedobrovoľné odcudzenie – rakovina
nie je schopný komunikácie
hnus z ľudí, pochopenie zmyslu života – smrť
hnus a strach z ľudí
spoločný osud
choroba mu nedovoľuje žiť
fatalizmus – určenie osudu
sloboda voľby – samota
sloboda voľby – exil
 
 
človek milión – je veľa ľudí ako on
individualisti – neobyčajný svojím konaním
individualista
kolektív
individualista
snaha priblížiť sa – snaha prekonať samotu, múr
snaha o odlúčenie – chcená samota – stavanie múru
snaha o odlúčenie sa
snaha prekonať samotu, múr
snaha priblížiť sa a prekonať samotu
 
posolstvo existencializmu – sloboda voľby
zlý príklad – negatívny človek
posolstvo humanizmu
 
– všetci majú spoločný múr: medzi jednotlivcom (kolektívom) a zvyškom ľudí, sveta